آموزش های فنی و حرفه ای موتور محرکه اقتصاد و ارتقا دهنده فرهنگ فنی اجتماع

 

مركز تربيت مربي كرج (Karj Instructor Trianing Center) (ITC) مركز آموزشي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در كرج است كه به منظور تربيت مربي فني و حرفه اي و يا بازآموزي مربيان مراكز و آموزشگاههاي آزاد تحت پوشش آن سازمان استفاده مي شود.

فلسفه ايجاد اين مركز به اين موضوع بر مي گردد كه ‘ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور تامين و تربيت  مربيان مراكز خود و ديگر دستگاهها حسب تقاضا‘ مركزي را تحت عنوان «مركز تربيت مربي» تاسيس نمود.احداث اين مركز در سال 1353 و با همكاري بخش UNDP-[1]ILO [2]  در منطقه حسن آباد كرج شروع شد. با وقوع انقلاب اسلامي طرح احداث متوقف شد ولي در سال 1359 مطالعه مجدد طرح آغاز و فعاليت هاي ساختماني آن ادامه يافت و به منظور تسريع و كمك به پي گيري امور احداث و تكميل ساختمان مركز‘ تعدادي از مربيان و كارشناسان  انستيتو تربيت مربيان فني و حرفه اي تجريش تهران  به آن مكان منتقل شدند. در سال 1360 مذاكره مجددي با ILO به منظور تامين قسمتي از تجهيزات كارگاهها و آزمايشگاههاي مركز صورت گرفت و قسمت عمده تجهيزات تامين شد. در سال 1362 فعاليت آزمايشي بخش آموزش ماشين ابزار آغاز شد و در سال 1363 با 5 بخش شامل: برق‘ اتومكانيك‘ صنايع چوب‘ جوشكاري و ماشين ابزار به صورت رسمي افتتاح شد.متعاقب آن در سال 1365 بخش تاسيسات حرارتي و برودتي به مجموعه بخش ها اضافه شد. در سال 1369 اجراي اولين دوره آموزشي ويژه فراگيران معرفي شده از ساير دستگاهها  و صنايع و بدنبال آن در سال 1370 اولين دوره كارداني فني – كاربردي تربيت مربي و در سال 1372 دومين دوره و در سال 1375 سومين دوره آن به منظور تامين بخشي از نيروهاي آموزشي سازمان شروع گرديد. در كنار ساير آموزش ها اجراي اولين دوره كارداني فني آموزشكده فني صنايع ايران بر اساس تفاهم نامه آموزشي و آموزش كارآموزان كشور افغانستان در سال 1373 و كارآموزان لبنان و تاجيكستان در سال 1374 انجام گرديد. از ديگر فعاليت هاي مهم مركز تربيت مربي مي توان به اجراي دو دوره كارشناسي تربيت مربي در سالهاي 1376 و 1378‘ آموزش بدو خدمت مربيان جديد الاستخدام ‘سرباز مربيان و بازآموزي مستمر مربيان  سازمان اشاره نمود. اين مركز از مراكز منحصر به فرد سازمان و كشور از نظر فضاي آموزشي (توپولوژي)‘ دپارتمان هاي تخصصي‘ تجهيزات‘ امكانات رفاهي -ورزشي و جانبي مي باشد. تنوع بخش هاي آموزشي آن علاوه بر 6 بخش فوق الاشاره شامل:بخش هاي الكترونيك‘ آزمايشگاه ها‘ هيدروليك و پنوماتيك‘ ماشين آلات كشاوزي‘ريخته گري‘ نقشه كشي‘ پداگوژي و تعليمات سرپرستي‘ تكنولوژي آموزشي ‘  IT  و زبان هاي خارجي كه مشتمل بر 16  بخش آموزشي و امكاناتي شامل: سالن اجتماعات‘ كتابخانه ‘ غذاخوري‘ خوابگاهها‘ درمانگاه‘ مسجد‘ خانه هاي سازماني‘ زمين ورزشي‘ تعاوني مصرف و نانوايي مي باشد. اين مركز تلاش دارد همچنان با بكارگيري دانش و فن آوري جديد آموزش هاي خود را به روز نگه دارد.

 [1] UNDP- United Nations Development Program

[2] ILO- International Labor Organization

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۷ساعت 12:30  توسط   |